Dokument

Här kan du leta bland klubbens mest aktuella dokument för dig som medlem.


SBS-dokument

Titel Uppladdad Filtyp  
    PDF  
   SBS Verksamhetsplan 2024 2023-11-19 PDF  
   SBS Förslag till budget och avgifter 2024 2023-11-19 PDF  
   SBS Förslag på uppdaterade Stadgar 2023-11-19 PDF  
   Torrsättningslistor 2023 2023-09-18 PDF  
   SBS Valberedningens förslag 2023 2023-02-22 PDF  
   SBS Verksamhetsberättelse 2022 2023-02-22 PDF  
   SVI Budgetförslag 2023 och bokslut 2022       
   SVI_Revisionsberättelse 2022      
   SVI Årsmöte Agenda 2023-02-22 PDF  
   SVI Årsberättelse inklusive Bokslut 2022 2023-02-22 PDF  
  SBS Revisionsberättelse 2022 2023-02-12 PDF  
  SBS Årsredovisning 2022 2023-02-12 PDF  
  Bokning av SBS vakt och arbetsplikt 2022-09-20 PDF  
  Info_ny_medlem_SBS_2023 2023-04-01 PDF  
       
  SBS_Husgrill_Godzilla 2022-05-19 PDF   

  SBS_beräkning_medlemsavgift_2023

2023-01-08 PDF  
  Miljöpolicy_SVI_SBS_FBK_rev_220405 2022-04-05 PDF  
  Blankett Försäkran ren båtbotten 2021-02-07 PDF  
  Egenkontroll-sbs-2021 2021-02-07 PDF  
  Avfallshanteringplan-sbs-220428 2022-04-28 PDF  
  Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden XRF båtskrov 2021-03-04 PDF  
  SBS Stadgar 2021-01-01 PDF  
  SBS Ordningsföreskrifter 2020-11-05 PDF  
   Hamnanmälan vid senare torrsättning 2022-10-11 WOR  
   Hamnanmälan vid tidigare sjösättning 2022-10-11 WOR  
   Vinterhamnanmälan 2022-10-11 WOR  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Äldre dokument

SBS_Verksamhetsberättelse_2021_  
Satrabat_var_2022
SBS_sjosattning_varen_2022
SVI_agenda_arsmote_2022
Valberedningens_forslag_till_arsmotet_2022
SBS_bokslut_2021    
SBS_revisionsberattelse_2021    
SVI_arsredov_2021    
SVI_Forslag_Budget_2022    
SVI_Revisionsberattelse_2021    
SBS_Verksamhetsplan_2022_    
Budgetforslag_sbs_2022    
sjosattning_sbs_dagen_2021    
SBS Stadgar 2021    
SBS_ valberednings_förslag_till_årsmötet_2021    
SVI Förslag till Budget och avgifter 2021   
sbs_bokslut_2020  
SBS_Verksamhetsberättelse_2020  
Beräkning avgifter SBS 2021    
SBS_Verksamhetsplan_2021 
Budgetförslag 2021 ink avgifter  
Ordningsföreskrifter fastslagna 2020-11-05   
Forsakran_batbotten_och_nautisk_kompetens 
Beräkning avgifter SBS 2020  
Avfallshanteringsplan SBS 2018   
Miljöpolicy miljöplan SVI SBS FBS v3 2018 
Hamnanmälan vid senare torrsättning 
Hamnanmälan vid tidigare sjösättning 
Vinterhamnanmälan