Vinterliggare i hamnen

Bokningen för vinterliggare säsongen 2023/2024 stänger sista oktober

 

SBS medlemmar som vill ligga kvar i hamnen efter det att bommar och bojar är bortplockade ska anmäla detta i klubbens administrativa system: https://bas.batunionen.se
1. Inne i BAS går du till flik "Schema"
2. väljer "Vinterliggare"
3. bokar upp en ledig rad med "Boka". Det räcker att du bokar första datumet i schemat där alla andra bokningar ligger.


Normalt öppnas möjligheten till anmälan i början av september varje år.

Följande gäller:

· Båten ska vara anpassad för att ligga i en istäckt hamn

· Båtägaren har ett ansvar att kontinuerligt titta till sin båt

· Endast mindre båtar (kring 5 meter) accepteras som vinterliggare i hamnen

· Avgiften för vinterliggare ska vara betald

· Förtöjning sker långsides utefter A- och B bryggan

· Båtägaren har en skyldighet att avlägsna båten inför vårens arbetsplikt.