Styrelse & funktionärer

Sätra Båtsällskaps styrelse består av:

(Uppdaterat mars 2024)
 

Ordförande/ presskontakt:
Jonas Neander, 
ordforande@satrabat.se
Hamnkapten:
Thomas Lund,
 hamnkapten@satrabat.se
Kassör:
Gunilla Palmér,
 kassor@satrabat.se
Sekreterare:
Ann Louise Gyllenberg
sekreterare@satrabat.se
Ledamot; Biträdande Kassör
Lars G Olsson
Ledamot; Arbetschef:
Stefan Eriksson, 
arbetschef@satrabat.se

Ledamot; Redaktör/
informationsansvarig
:
Rikard Hård, 
redaktor@satrabat.se
 
Suppleant; Vaktchef:
Patrik Yttring, 

vaktchef@satrabat.se
Suppleant:
Anders Jansson (vice ordförande), 

andjan@satrabat.se

Suppleant; Miljöansvarig:
Otto During
miljo@satrabat.se 
 
 

Övriga funktionärer i klubben


Miljöombud: Otto Duringmiljo@satrabat.se 
 

Vice arbetschef 1: Ulf Larsson
Vice arbetschef 2: Björn Eriksson

Vice hamnkapten: Jussi Marjoniemihamnkapten@satrabat.se

Vice hamnkapten 2: Lisa Kinnari

Vice vaktchef: John Israelsson

Klubbhusvärd: Maria Skoog, klubbhus@satrabat.se 

Vice Klubbhusvärd: VAKANT
Juniorledare: Martin Rundström, Rikard Hård, Karin Ekstrand, junior@satrabat.se

Kursadministratör: Rikard Hård, utbildning@satrabat.se 

Tävlingskommitté: vakant

IT-support: Jonas Neander

 

Sthlm Seglarförbund: Maria Skoog

Sthlm Seglarförbund: Sofie Sölver

Revisor 1: Martin Vallas

Revisor 2: Mats Almroth

Revisorsuppleant: Peter Smedberg

Förtjänstmärkeskommittén: Lars G Ohlsson, Nils Ahlén

Valberedning: Martin Rundström, Linda Ottosson, Lars-Erik Wester

SBS Ledamöter i SVI:s Styrelse

Ledamot: Lars-Erik Wester

Ledamot: Nils Ahlén

Ledamot: Jonas Neander

Suppleant: Håkan Ferm

Revisorer i SVI

Revisor: Otto During

Revisorssuppleant: Carl Filippe Carr