Att skriva en motion

Kul att du vill skriva en motion!

Det tycker vi låter toppen. Engagerade medlemmar gör klubben levande. Styrelsen kommer titta på motionen och se till att den kommer med som bilaga i inbjudan till Årsmötet. En försenad motion kommer inte kunna behandlas förrän påföljande årsmöte.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1:a januari.

En motion till årsmötet bör vara en fråga som berör klubben och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för årsmötet att ta ställning till. 

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

En motion till styrelsen ska innehålla samtliga rubriker nedan.

Rubrik Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om. 

Vad klubben ska göra Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

Syfte (motivering) Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör. 

Att-satser; Jag/vi föreslår därför årsmötet besluta att:… 
Att-satser kan vara många. De hjälper motionären att få tydlighet i sitt budskap. Viktigt att de håller sig till ämnet för motionen.

Ort och datum Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. 


Motioner mailas till ordforande@satrabat.se märk med "Motion till SBS Årsmöte".
Tips: Du kan ta en bild på din motion och maila från mobilen om du inte har någon scanner. Smidigt va?


Förslag och idéer från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. De behöver dock formuleras i ett mail de också. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller i mer omfattande fall bedöma att hänskjuta förslaget till årsmötet för beslut. Motioner är av det mer omfattande slaget.

En idé eller förslag som inkommer kan av styrelsen bedömas lämpligare att det formuleras som en motion. Styrelsen meddelar då detta till förslagsskrivaren.