Att använda din påverkansmöjlighet

Som medlem är du såklart berättigad att påverka klubbens alla aktiviteter och hur klubbens arbete bedrivs. Vi kan väl till och med säga att vi hoppas på och förväntar oss att du använder dina olika rättigheter som medlem.

Hur kan du då påverka frågar du dig säkert. Jo:

  • Som förtroendevald, alltså som medlem i SBS styrelse eller i annan roll för klubben. När valberedningen ringer runt till medlemmar i januari ungefär så kan du ta chansen att ta en av de roller som ytlyses. Det kan vara en roll i Styrelsen eller i en annan funktion i klubben. Läs mer om valberedningen här.
     
  • Genom att utnyttja din rösträtt på antingen Medlemsmöte vinter i slutet av november eller på Årsmötet i mars varje år. Alla medlemmar har en röst som de som närvarande vid mötet kan använda när vi röstar och godkänner budget, verksamhetsplan samt val av poster enligt valberdningens förslag.
     
  • Genom att skriva en motion och skicka till styrelsen. Motioner bereds av styrelsen inför varje Årsmöte i mars. En motion kan handla om vad som helst som du tycker borde göras på ett annat vis eller något annat du skulle vilja att styrelsen beaktar. Vid ett eventuellt bifall av styrelsen kan motionen och dess innehåll röstas igenom på ett Årsmöte. En motion kan bara skickas in av medlem. Motionen kommer att beaktas av SBS Styrelse och kan mycket väl bli en stor förändring för klubben. En motion mailas till ordföranden på adressen: ordforande@satrabat.se. Motionen kan skickas när som helst under året dock senast fyra veckor innan ett Årsmöte. Läs här hur du skriver en motion.

 

Så, nu vet du vilka rättigheter du som medlem har att påverka klubbens arbete mot det bättre. Grattis!

 

Vi hoppas på att höra av dig!

 

SBS Styrelse