Arbetsplikt

Medlemmar som har båt har årlig arbetsplikt vid ett tillfälle (vår eller höst).

Boka din arbetsplikt via bokningssidan här.

OBS! För att hämta instruktion att boka arbetsplikt, klicka här.

Alla klubbmedlemmar, som är registrerade ägare av en båt i klubben, skall
göra ett arbetspass (vår eller höst) på 5,5 timmar. Behovet av arbetspass är ca 40 personer under våren och
40 personer under hösten. Att hålla klubbhuset rent och fräscht kräver ca 10 städpass.

Anmälan till SBS arbetsplikt för våren öppnar normalt vid årsmötet. Bokningsmöjligheten stängs den 1 april för vårens arbetsdagar. För höstens arbetsdagar samt för önskan att städa klubbhuset eller friköp av arbetsplikt är den 1 oktober sista anmälningsdag.

När du har bokat

Kontrollera att det blivit rätt datum. Inför arbetsplikten försöker systemet nå dig via e-post några dagar och även med ett SMS strax innan för att påminna dig. Observera att något kan vara fel så att meddelandet inte kommer fram. Du ansvarar själv för att komma på bokade datum. Om du vill ändra en bokning går du in på samma sätt som när du bokade, markerar det datum du vill ändra och klickar på Avboka. Efter stängningsdatum måste du kontakta arbetschefen (arbetschef@satrabat.se) för eventuell ombokning.

För dig som saknar tillgång till internet kommer anmälningsblankett för arbetspass att finnas som vanligt i klubbhuset, men det bästa är om du ordnar så att anmälan sker digitalt. Fyll annars i blanketten och lämna i brevinkastet i expeditionen i klubbhuset.

Du som har arbetsplikt och meddelar att du vill friköpa dig senast 1 oktober kommer att debiteras 1000 kr.

Du som inte fullgör din arbetsplikt kommer att debiteras 1500 kr samt få en varning. Efter 3 varningar anses du ha begärt utträde ur klubben.