Om Sätra Båtsällskap, SBS

Vi är den allmännyttiga, medlemsdrivna och ideella föreningen Sätra Båtsällskap, SBS.

Vi vill utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet och anordnande av tävlingar.

Sällskapet skall även verka för en god vatten- och skärgårdsmiljö och värna om gott kamrat- och sjömanskap och även god idrottsanda.

Vi har en hamn med strax under 170 båtplatser fördelade på tre bryggor, A, B och C. Vi har majoritet av motorbåtar från modell styrpulpet till större 2-motoriga inombordare kring 35 fot, men även gott om segelbåtar av varierande storlek från Scout- och Juniorbåtarna och IF till segelbåtar kring 35 fot som störst. 

Vi har två mastkranar, 2 sjösättningsramper, mastskjul för en stor mängd olika längder på riggar, juniorstuga och klubbhus. Vi har även latrintömningsanläggning i hamnen, vilket är praktiskt.

Vi ligger i anslutning till stort varvsområde med bom för dig som vill lägga upp båten på vintern med miljöstation, varvshus, kiosk och förvaringsområde för vinterförvaringsmaterial såsom täckställning och bockar.

Vi har juniorverksamhet, utbildningsverksamhet, uthyrning av klubbhus till medlem och rymlig verkstad inomhus för de flesta arbeten.

På sjösättnings och torrsättningsdagar på vår och höst finns vår kiosk öppen där man kan handla fika och enklare mat så att man står sig när man jobbar på båten.

 

Allt började 1964...

SÄTRA BÅTSÄLLSKAP, kortfattad historik, läs mer här.