SBS Valberedning

Valberedningen har det stora och ofta svåra ansvaret att ta fram förslag på personer som vill ta sig an en post i Styrelsen eller andra funktioner i klubben. Utan valberedningen blir posterna tomma och finns det snart ingen klubb eller någonstans att lägga sin båt här i Sätra.

De förslag på funktionärer som valberedningen får fram röstas sedan igenom på årsmötet i mars. 

Valberedningen består oftast av tre personer som varje år behöver locka medlemmar som kan jobba med någon av alla de uppdrag som finns i en båtklubb. För det mesta innebär Valberedningens jobb helt enkelt att de behöver ringa runt bland alla medlemmar och berätta vilka poster som är vakanta och vad det innebär att ta ett visst uppdrag. Ofta behöver man ringa samma personer flera gånger för att följa upp en möjlig kandidat.

Som medlem förväntas du någon gång under ditt medlemskap bidra till verksamheten genom att axla en post under en mandatperiod om 1 eller 2 år beroende på post. Tänk gärna på det om du blir uppringd av Valberedningen.

Vissa poster har man bara ett år innan de kan förlängas och vissa poster är två år med möjlig förlängning. Så länge man som funktionär tycker det är roligt och trivs med sitt uppdrag så kan det åren rulla på i "tjänst". Många uppdrag kräver liten insats, men andra kräver desto fler timmar för att klara av uppdraget. Man kan såklart alltid hoppa av, men helt klart är att det är lämpligast i samband med en förlängning eller i alla fall ett Årsmöte. Vid ett årsmöte är det ca 5-10 poster som behöver tillsättas beroende från år till år.

Hos oss i SBS finns dessa poster som delvis brukar besättas av Årsmötet i mars:

SBS Styrelse

Ordinarie Styrelsemedlemmar:
Ordförande
Sekreterare
Vice ordförande/ Hamnkapten
Kassör
Ledamot - Biträdande kassör
Ledamot - Arbetschef
Ledamot - Kommunikationsansvarig

Suppleanter till Styrelsen:
Suppleant - Vaktchef
Suppleant - Vice Arbetschef


Övriga funktionärer i klubben

Miljöombud
Vice arbetschef 2
Vice hamnkapten
Vice hamnkapten 2
Vice vaktchef
Klubbhusvärd
Vice Klubbhusvärd
Klubbmästeri trivsel
Juniorledare x 2
Kursadministratör
Tävlingskommitté
IT-ansvarig
Biträdande IT-ansvarig
Biträdande Informationsansvarig
Sthlm Seglarförbund x 2
Revisor 1
Revisor 2
Revisorsuppleant
Förtjänstmärkeskommittén x 3
Valberedning x 3

 

Som du ser ovan så finns det många sätt man som medlem kan bidra till verksamheten. 

Får man lön?
Vissa poster såsom de i Styrelsen får man arvode ifrån.
Annan form av lön är att man som funktionär oftast blir befriad från Sommarvakten och ibland även Arbetsplikt. Fråga Valberedning vad som gäller när de ringer!
Arbetsinsatsen i vissa poster medger inte att man slipper Vakten eller Arbetsplikt.