Avgifter

På denna sida hittar du avgifter för Sätra Båtsällskap.

Nedanstående gäller så länge inget annat skrivs här.

Räkneexempel ny medlem:
 - Inträde 1000 kr
 - Årsavgift 500 kr
 - Klubbhusandelar 1500 kr (2x750 kr)
 - Hamnavgift för båtplats som är 3 m bred: 30 dm x 83  kr/dm = 2490 kr
Totalkostnad år 1: 5490 kr
Totalkostnad år 2: 500 + 2490 = 2990 kr, alltså 2500 kr mindre än inträdesåret.

Räkna med att du behöver en plats som är cirka 0,5 m bredare än din båt. Nytt för i år är att man betalar för båtplatsens bredd och inte för båtens bredd.

 

 

Engångsavgifter

kronor

Inträdesavgift aktiv senior

1000

Inträdesavgift junior

0

 

 

Årliga avgifter

 

Årsavgift aktiv senior

500

Årsavgift för stödjande medlem

300

Årsavgift aktiv junior

200

Hamnavgift (sommarplats), båtplatsens bredd
(Exempel: båtplats 2 m kostar 1500 kr,
båtplats 3 m kostar 2250 kr.)

75 kr/dm

Varvsavgift (vinterplats) debiteras av SVI

 

Köavgift

200

 

 

Panter (återfås då man lämnar klubben)

 

Klubbhusandelar

2 x 750

 

 

Andra avgifter

 

Köp av nyckelbricka (återfås ej om du slutar)

100

Hyra klubbhus (per dygn 12:00-12:00)

1500

Utebliven vakt, debiteras med

2000

Utebliven arbetsplikt, som ej anmälts

1500

Att köpa sig fri från arbetsplikt. Obs måste anmälas!

1000

Anmälan till arbetsplikt efter sista anmälningsdagen

100

Vinterplats vid brygga

1000

Förseningsavgift på inbetalning

100