Platsfördelning hamnen

 

Här kan du se hur platserna i hamnen är distribuerade:

 

Brygga C
(bryggan längst in i hamnen där de mindre båtarna ligger)
På C-bryggan ligger klubbens räddningsbåt. Den ligger längst ut till höger och är en gul roddbåt med en 5-hästars snurra. Båten ska av säkerhetsskäl aldrig vara låst. Båten har åror.


Brygga B Insida
(bryggan i mitten i hamnen)

Platserna 121 - 213 med början längst in. Platsnumren är fetstilta och platsernas bredd har normal text.


Klicka på bilden för större bild!

 

Brygga B Utsida
(bryggan i mitten i hamnen)

Platserna 120 - 198 med början längst in. Platsnumren är fetstilta och platsernas bredd har normal text.


Klicka på bilden för större bild!


Brygga A
(bryggan längst ut)

Platserna 1 - 111 med början längst in. Platsnumren är fetstilta och platsernas bredd har normal text.


Klicka på bilden för större bild!

Detta är en skiss. Det är riktigt att första pontonen i verkligheten ligger i vinkel med resten. ;-)

 

[ Flygbild med alla bommar på plats kommer ]