Sommarvakt

Medlemmar som har båt med plats i hamnen har vaktplikt och skall gå vakt vid två (2) tillfällen under sommaren. Observera att denna vakt inte har något med Sätra Varv (SVI) att göra, de har en egen hantering av vaktplikt under vintern om du vinterförvarar båten där.

 

Alla som har båt i hamnen under sommarsäsongen ska gå vakt. De enda som är befriade från vakt är hedersmedlemmar över 80 år.

Det bästa är om du själv bokar datum för din sommarvakt via bokningssidan. Den hittar du här: https://bas.batunionen.se/

För att öppna instruktionen för vaktbokning, klicka här

Du kan boka "familjevakt", dvs du fullgör båda dina vaktpass samma natt. Då bokar du båda passen i systemet samma datum. När det sedan är dags att fullgöra vakten tar du med dig ytterligare en person över 18 år så att ni är två personer närvarande under vakten.

Anlitar du ersättningsvakt måste du alltså anlita två (2) personer vid familjevakt på samma sätt som du skulle varit tvungen att anlita två personer om du valt olika datum.

Du ansvarar själv för hitta en ersättare. Lista på ersättare finns på anslagstavlan i klubbhuset.

När du har bokat

Kontrollera att det blivit rätt datum när du bokat. Fem dagar före bokat datum försöker systemet nå dig via e-post och två dagar före med ett SMS för att påminna dig. Observera att något kan vara fel så att inte meddelandet kommer fram. Du ansvarar själv för att komma på ditt bokade datum.

En utskriven vaktlista finns i klubbhuset.

Du kan ändra datum fram till bokningen stänger, normalt 1 april. Om du vill ändra en bokning går du in på samma sätt som när du bokade, avbokar det pass du vill ändra och bokar sedan ett nytt.

Efter stängningsdatum måste du kontakta vaktchefen (vaktchef@satrabat.se) för att uppdatera vaktlistan. OBS! Det är inte säkert att det går att byta datum efter stängningen av bokningen.

 

Allmänt om vakten

Området skall bevakas nattetid från första ordinarie sjösättningsdag till och med natten före sista ordinarie upptagningsdag. Första och sista veckan ingår varvsområdet i bevakningen.

Vakthållningen genomförs vid TVÅ tillfällen av båtägare som är medlem i SBS. På ett vaktpass skall minst två personer tjänstgöra, båda över 18 år. Gäller även vid FAMILJEVAKT. Vi är alltid helt alkoholfria under våra vaktpass. Vi får inte ta med hund i klubbhuset.

Vaktpasset genomförs kl. 22.00 - 05.00. Avslutas vakten tidigare anses den som ej korrekt utförd.

Stickprov görs i passagesystemet för att kontrollera utförda vaktpass enligt instruktion. Vid låg eller ingen aktivitet i passagesystemet under vaktpasset betraktas som icke korrekt utförd vakt och straffavgifter kommer att tilldelas.


Om vakt uteblir:

Ensam vakt skall inte gå ut på rond själv utan uppehålla sig i klubbhuset och hålla uppsikt över hamnen därifrån. Försök att nå den vakt som inte kommit.

Maila vaktchefen för kännedom på: vaktchef@satrabat.se

Gör även en notering i bevakningsrapporten.

Vakt som uteblir eller inte genomför hela vaktpasset får som sagt betala en extra straffavgift per tillfälle. Dvs om du uteblir från båda dina vakter kommer du få dubbel straffavgift.

Detaljerade instruktioner för hur du ska genomföra ditt vaktpass finns i vaktpärmen i vaktskåpet på nedre planet i Klubbhuset. Följ dessa instruktioner noga under ditt pass!

 

Några väsentliga delar i Vaktinstruktionen:

  • Ösa räddningsbåten om det behövs
  • Ösa Bojekan om det behövs. Använd länspumpen om ni vill.
  • Felanmäla latrintömningsanläggningen om det behövs. Maila vaktchef@satrabat.se så kommer anmälan vidare till Stockholms Stad som ansvarar för driften.
  • Aldrig gå vaktronder själv om din vaktkollega inte dyker upp. Då utför du vakten från klubbhuset. Du är alltså inte befriad från vakt bara för att din vaktkompis inte dyker upp. Det blir tråkigare, men din närvaro är viktig!
  • Du som inte kan genomföra ditt vaktpass har egen skyldighet att skaffa ersättare. Blir du sjuk ska du alltså skaffa ersättare. Detta då det är otroligt viktigt att vår vaktrutiner fungerar.