SBS Historia

 

SÄTRA BÅTSÄLLSKAP, kortfattad historik

 

1964 Den 19 mars bildas Sätra Båtsällskap. Första sammankomsten ägde rum i Bredäng. Bland eldsjälarna kan nämnas, Hans Gerth, Tore Lindqvist, Kurt Flink, Curt Alkebring och Yngve Pet- tersson. Första Hösten togs 16 båtar upp på ängen vid Sätra.

 

1965 Nu växer plötsligt hamnen. Från två till åtta pontoner i vattnet. Yngve Pettersson blir varvschef.

Curre Alkebring sköter hamnen och Kalle Hasseltorp får det tunga jobbet som arbetsledare.

Protokollen från denna första tid är signerade, Lars Åke Ahlm.

 

1966 Curre Alkebring bygger om en utrangerad lastbil från Pripps till en riktigt bra Epa-traktor. Hamnen uppmuddras. Vi får el till området samt inköper den första slipvagnen för 4.500:- och får bojeka.

 

1967 Viss tävlingsverksamhet kommer gång. Vi ställer upp i Kungsholmsregattan. Bensinstationen flyttar in. Blygsam start for ungdomssektionen och så bildas damsektionen genom krafttag av bl.a. Barbro Pettersson, Britt-Mari Widin och Harriet Alkebring. SBS får därmed sin första Luciafest. W Widin var tomte.

 

1969 Fyra hedersstandar delas ut till förtjänta medlemmar. Den 8 nov har vi en eldsvåda på varvet varvid 12 båtar totalförstördes. Den 29 nov kommer vår tidning Sätra Båt ut med sitt första nummer. Tidningen har sedan dess utkommit med 4-5 nummer per år till stor glädje för alla SBS-are. Med K E Wallin som tidningsredaktör

 

1970 Varuhuset OBS skänker oss kiosken. Materialhäckarna för täckningar och virke kommer på plats tack vare Lars Flygare och Yngve Pettersson.

 

1971 Karl-Erik Löfberg övertar ordförandeklubban från Hans Gerth, och Sven Tornberg blir den nye arbetschefen.

 

1972 Juniorsektionen börjar växa. Uno Amedal, Birger Mellström och Jan Engstedt har nu ett 20-tal ungdomar att lära segla, ro och slå knopar. Henrik Eriksson blir nu varvschef.

 

1973 På våren sjösätter Sätra Bätsällskap, men på hösten detta år tar Sätra Varv Intresseförening upp båtarna. SVI har alltså bildats. SBS och Fiskarfjärdens Båtklubb har gått ihop om SVI. Henrik Eriksson basar. De nya slipvagnarna tas i bruk. Den 17 febr. hölls en lyckad och bejublad maskerad på Västberga Värdshus.

 

1974 Plaketter till tävlande kommer. Ritad av KE Wallin, guld, silver och brons. Fyra förtjänsttecken i silver delas ut. Pristävling om bästa klubbmelodi utlyses. Conny Sahm segrade med: Sällskapsvisa från Sätra. SBS-orkestern bildas. Vi får en ny kaj.

 

1975 Nu börjar vi borra, spränga och schakta grunden till nya klubbhuset. W. Widin, K-E Löfberg och Börje Carlsson är bland många andra engagerade detta.

 

1976 Hamninfarten vändes så att ingångsgrindarna kommer vid nya klubbhuset. Utfart vid bensinstationen. Höststormar härjar på varvet.

 

1977 Damsektionen bekostar skolgång för Osmond Konte, Banjali Gambia. Gamla klubbhuset brinner.

 

1978 Ytterligare två fadderbarn tages av damsektionen. Vid en realistisk brandövning blir Yngve koloxidförgiftad. Livräddningsövningar. Conny Sahm leder vår orkester vid invigningen av nya klubbhuset den 25 nov. För att finansiera huset säljes andelar à 500:-, åtgången är god.

 

1980 Tidningen "Sätra Båt” inregistreras som tidning och med nr 5.

 

1981 Kurs i knopar och knutar. nr 4 av Sätra Båt kan man läsa om rådigt ingripande av en av våra tävlingsbåtar i en nödsituation på Vårbyfjärden.

 

1982 Riktlinjerna för rorsmansmärket dras upp den 3/10 i Saltsjöbaden. Yngve, Ingvar och Valle är kontrollanter hos oss. Aktiviteten uppmärksammas av pressen och Yngve får Svenska Båtunionens utmärkelse i silver.

 

1983 Vi får ett eget sånghäfte tryckt med bl.a. Sätravisan. Seglarläger for juniorema vid Kallholmarna. SBS-dekaler delas ut att fästas på våra båtar.

 

1984 Klubben firar 20-årsjubileum.

 

1985 Klubbhuset får en färdig trappa utvändigt. Nya bojekan aluminium på plats.

 

1987 Vi får 1 hedersordförande i klubben Karl-Erik Löfberg samt 3 hedersmedlemmar Curt Alkebring. Karl-Erik Wallin och Harry Gedal

 

1988 3 st pontoner bytts ut i hamnen samt att C-bryggan vrides och lägges parallellt med B-bryggan.

 

1989 Gamla krogen Rostock har blivit för dyr att hyra. SVI har därför fått eget kontor i en nyuppförd bod vid mastskjulen. Sätra Båtsällskap firar 25-årsjubileum

 

....
 

2010 SBS Juniorverksamhet återstartas efter några års uppehåll.

 

....

 

2016 Projekt Förbifart Stockholm startas av Trafikverket. Stora delar av SVI:s område byggs om och tas över av tunnelföretag. Mastskjul och andra förrådsbyggnader ersätts av helt nya på helt ny plats. SVI får ett nytt kontorshus i vilket även SBS-Kiosken får en central del. SVI får delar av ängen norr om varvet som ersättning för det område tunnelbyggarna använder till sin servicetunnel och stora antal maskinhallar och kontorsbaracker. På ängen uppsätts ett instängslat område för samtliga båtar på eget släp.

 

2017 Ett omfattande miljöarbete startas i klubben och i SVI för att kunna efterfölja nya krav på giftfria bottenfärger på båtar i Mälaren. Träbåtar undantagna. Under tre år kommer samtliga båtar i SBS hamn att bli helt giftfria med start av säsongen 2020.

 

2018 Vi startar Facebookgruppen Sätra Båtsällskap där endast medlemmar kan se innehåll och skriva kommentarer. ca 60 medlemmar ansluter sig. Insläpp i grupper sker av redaktör efter att tre kontrollfrågor besvarats.

Samma år drar vi igång utbildningar i Förarbevis för medlemmar och dess besättningar. Under två år utbildas ca 50 pers till innehavare av Förarbevis.

 

2019 En pandemi breder ut sig över hela världen. Corona. Detta ställer till det för verksamheten i föreningen då möten inte kan genomföras i närvaro av deltagarna och sjö- och torrsättningar måste ske i små små grupper istället för heldags sjösättningslag. Föreningskänslan får sig en törn och medlemmar lyser med sin frånvaro i Digitala varianter av medlemsmöten och Årsmöten några år framöver.

I slutet av samma år upphör Tidningen Sätra Båt att distribueras som papperstidning och istället övergå i ett Nyhetsbrev med samma namn. Detta dock av moderniserande orsak och inte något pga Corona.

 

....

 

2021 SBS utses av Tidningen Båtliv till Årets Båtklubb! Stort firande och fina priser för klubben. Delar av styrelsen åker till årlig konferens för SBU för att ta emot priser och utmärkelsen Årets Båtklubb under stort pompa och ståt.

Ordförande Anders Jansson och Hamnkapten Jonas Neander byter plats med varandra detta år.

 

2022 Stockholms stad byter på hösten samtliga pontoner på A- och B-bryggorna. Ett kolossalt arbete påbörjas för att iordningställa nya bryggor med T-järn, bommar, elektricitet och mycket annat. Medlemmar går man ur huse för att hjälpa till.

 

2023 Bryggor iordningställs inför säsongen och medlemmar båtar. Föreningen får en ny hemsida.

 

 

 

Till denna kortfattade historiska redogörelse kan vi nämna följande aktiviteter som sällskapet har arrangerat under åren.

 • Knopaftnar,
 • Brandövningar,
 • Familjetävlingar,
 • Bastu,
 • Sjösättningsfester,
 • Kräftkalas,
 • Luciafester,
 • Simhallen for juniorerna,
 • Vinterdoppet för medlemmar,
 • Maskerader,
 • Första hjälpen,
 • Gammeldans,
 • Film- och musikkvällar,
 • Förbundsregattan,
 • KM for motor och segelbåtar,
 • Kvällsseglingar,
 • Komradioverksamhet,
 • Nattnavigationstävlingar,
 • Rorsmansmärket mm.

 

Som du ser har klubben en väldigt aktiv historia. Kanske är du en fena på knopar eller elektricitet ombord på båt och kan tänka dig att hålla en kurs? Eller så vill du ingå in den grupp som arrangerar det fåtal klubbarrangemang som finns kvar, Luciafesten och Klubbdagen på Jungfruholmarna. Hör av dig till styrelsen så ska vi se till att dina idéer och engagemang tas till vara! styrelsen@satrabat.se