Vinterförvaring

Sättra Varf Intresseförening (SVI) ägs av båtklubbarna Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb. Det är SVI som ansvarar för vinterförvaringen av båtarna på varvsplan i anslutning till Sätra Båtsällskaps hamn.

Varvet sköts alltså av egna funktionärer både vad gäller upptagning, sjösättning, vaktplikt, ekonomi med mera.

På varvet, som ligger i anslutning till Sätra Båtsällskaps hamn, förvaras vintertid ca 500 båtar.

För medlemmar i SBS som har vinterförvaring hos SVI sköter klubben adminstrationen av sjö- och torrsättning. Om du absolut inte kan vara med på våra klubbdagar måste du kontakta hamnkapten@satrabat.se för att komma överens om en ny dag.

Observera att om du vinterförvarar båten på SVI har du vaktplikt även där (1 natt), samt arbetsplikt. Bokning sker enklast på svi.batdata.se i SVI:s eget system (som kan vara svårt att nå om du har bredband från Comhem/Tele2). Är du inte medlem i Sätra Båtsällskap och bara är intresserad av vinterförvaring av båten hänvisar vi dig till www.satravarv.se eller satravarv@hotmail.com.

Sätra Båtsällskap besvarar alltså ENDAST frågor från medlemmar angående vinterförvaring. Är du inte medlem får du vända dig till SVI enligt ovanstående.