Klubbhuset

SBS klubbhus ägs av SBS medlemmar genom den klubbhusandel man betalar i början av sitt medlemskap. Andelen återbetalas om man skulle få för dig att gå ur klubben.

Klubbhuset vårdas ömt av den/ de personer som valts till Klubbhusvärdar. Det är en viktig funktion som säkerställer att vi alltid har ett rent och snyggt klubbhus samt att underhåll och reparationer sker då de behövs. Till klubbhusvärdarnas hjälp finns Arbetsplikten som varje vår och höst avsätter ett antal personer som hjälper till med reparationer, tvätt, underhåll och målning. Har du frågor som rör klubbhuset kontaktar du värdarna på klubbhus@satrabat.se.

 

Klubbhuset är numera ett ett byggnadsminne! Det byggdes av medlemmar med början 1975. Det var en mindre arbetsgrupp som tog fram ritningar och sammanställde materialbehov och vilka i klubben som var duktiga på vad. Det enda man tog in hjälp med var i princip sprängningsarbeten och betong. Det mesta därutöver utfördes av medlemmar. Alla som hade kontakter inom el, vvs, färg, eller byggnadsmaterial fick hjälpa till att pressa priser och få fram material. Det var verkligen en klubbinsats för att få till huset.

Som medlem kan du hyra klubbhuset till egna fester. Klicka här för att boka!


Redaktionen hittade ritningar för klubbhuset. Ta en titt nedan.


klicka!

klicka!

klicka!
Situationsplan Fasader

Planritning
Ser ju inte ut idag som det
var tänkt då, men fint blev det ;-)
Öppen spis får vi nog vänta
lite till på...

 

Huset är placerat i utkanten av det område och i den vik i vilken Sätra Varv en gång låg. Alltså inte det vi idag kallar SVI utan det ganska stora varv dit stora pråmar och andra fartyg kom  för reparationer och underhåll.

Sätra varv på 1920-talet: 1 Pråmbyggnadsskjul och stapelbädd, 2 Sliprar, 3 Såg och ångmaskin, 4 Bostadshus för varvsarbetare, 5 Bostadshus, 6 Tvättstuga, 7 Mangelbod.
Röda cirkeln visar klubbhusets placering idag.

Karta Sätra Varv 1920

Bild tagen rakt utanför hamnen 1910

Sjösättning stort fartyg 1919


Gjutning

Mer gjutning

Å ännu mer gjutning
 

Murade väggar.
Verkstaden närmast.

Altanen tar form

Byte av räcke
 
 
Klubbhuset
   Historia Gamla Varvsområdet från Wikipedia

Första ägare till varvet var tegelhandlaren Johan Land som började verksamheten 1878. Han efterträddes 1889 av ett transportbolag ägt av bröderna Berggren. 1911 övertog Stockholms Transport- och Bogseringsaktiebolag (TB) deras pråmflotta för sand- och tegeltransporter på Mälaren. TB var ett av Sveriges största bogseringsbolag.

Rekordåren 1918-1919 uppgick flottan till över 300 enheter. Samtidigt nådde Sätra varv sin högsta arbetsstyrka med över 40 man. 1919 färdigställdes lastmotorfartyget Tebe som var varvets sista nybygge och tillkom i samverkan med Ekensbergs varv. Därefter fortsatte reparationsverksamhet fram till 1935. Som mest fanns ett 20-tal byggnader på varvsområdet, bland andra arbetarbostäderna "Bergsbo I-III", byggmästarbostad, kontor, virkesskjul, beckhus, verkstadsbyggnad, mangelbod och smedstorp. Efter varvets nedläggning revs många byggnader.

Numera används själva varvsområdet som småbåtshamn och uppläggningsplats för Sätra Båtsällskap. I det så kallade Varvsarbetarhuset (Bergsbo II) har konstnärer sina ateljéer. Ibland arrangerar man konstkurser och workshops. I västra delen av det gamla varvsområdet finns ytterligare en byggnad bevarad; torpet Råstock från 1600-talets början, som var fram till omkring sekelskiftet 1900 bostad för varvsbyggmästaren, Nils Nilsson. Följer man stigen längs Mälarens strand cirka 300 meter österut kommer man till resterna av Arboga kök som brann ner 1967. Arboga kök var liksom Rostock en krog.

Sättra Varfs Intresseförening, SVI, ägs av båtklubbarna Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb. På varvet, som ligger i anslutning till Sätra Båtsällskaps hamn, förvaras vintertid cirka 500 båtar. SVI administrerar med helt ideella insatser upptagningen och sjösättningen av samtliga båtar. Verksamheten har fortgått här på samma plats sedan mitten av 1960-talet.

Sätra varv påverkas av byggandet av Förbifart Stockholm, som beräknas bli klar till 2026 och som bland annat innebär att en arbetstunnel för bygget mynnar vid varvet.