Förtöjning

Lite om vad som gäller kring förtöjning i vår hamn.

 

Fästpunkter endast i Y-bommar

Från säsongen 2023 kommer vissa båtägare att behöva bygga om i sin förtöjningsuppsättning lite. Detta beror på att de som får bommar som är längre än båten (mittenbilden nedan) kommer behöva få till extra öglor en bit in på bommens yttersta ände. Utan dessa öglor kan man inte hålla båten i position i sin hamnplats. Läs mer om detta under "Förtöjningen längst ut på Y-bommen" nedan.


Vänstra bilden visar fästpunkter om din båt är kortare än Y-bommarna.

Mittenbilden visar fästpunkter för angöring när båten är kortare än Y-bommen. Det är de två yttersta öglorna som kommer behöva sättas dit i samband med att du sjösätter och placerar din båt första gången. Det är bara fästpunkter i Y-bom som är tillåtna. Medlem får inte sätta öglor eller annat i törnstockar eller på annat sätt i bryggan.

Högra bilden visar på fästpunkter direkt i brygga och det är inte möjligt på A- eller B-bryggan med de nya bryggorna. De nya bryggorna har inte fasta öglor på själva bryggan att fästa i och i törnstockarna är inte lämpligt då det blir för stor påfrestning på dem vid sjögång. Hamnkaptenen kommer att ta bort alla egna tilltag från medlem vad gäller ditskruvade öglor eller annat i törnstockarna. Detta för att rädda bryggan i första hand!


 

Klassisk fjäderförtöjning gäller i hamnen

Förtöjningen plockas ihop av lösdelar för att sättas samman av båtägaren. Fjädrarna finns i ett antal storlekar, beroende på båtstorleken. Den obligatoriska låskättingen som är en säkerhetsdetalj om fjädern brister, skall vara något längre än fjäderns totala utdragna längd.

  • Man ska lägga kättingen utanpå eller på insidan som på bilden.
  • Alla ”öglor” på förtöjningsgodset (repen) skall alltid vara försedda med kaus, och ögat skall vara splitsat med minst 5 instick.
  • Dessutom skall alla schacklar låsas med låstråd, så att bulten ej kan gänga ur sig.

 

Förtöjningen längst in på Y-bommen

Fästpunkten för den innersta förtöjningsfjädern ska alltid göras i den ögla som finns en bit ut på Y-bommen, ca 50-100cm från bryggkanten räknat. Dessa öglor finns på samtliga Y-bommar och sitter där y-bommen delar sig.

 

Förtöjningen längst ut på Y-bommen

I de fall fästpunkten/knapet på din båt sitter längre ut än Y-bommens yttre fästpunkt så är allt ok. Du kan använda den yttre öglan som redan finns på Y-bommen.

Om din båt däremot är kortare än Y-bommen så behöver du den extra ögla som ska fästas en bit in på från Y-bommens yttersta ände.