SBS Vintermöte

  • torsdag 28 november 2024
  • 19:00

Alla medlemmar välkomna på vintermöte.

Som medlem ska du vara med och godkänna budget och verksamhetsplan för 2025.

Efter mötet fikar vi såklart!