SBS Höstmöte

  • torsdag 26 september 2024
  • 19:00

Välkommen på höstmöte o info inför torrsättningen 5-6 oktober.

Vi träffas i klubbhuset för informationsmöte och därefter fikar vi såklart tillsammans. 

Slut ca 20:30