Sätra Båt Nyhetsbrev

  • torsdag 14 november 2024
  • 18:00

Nyhetsbrev vinter med kallelse till Vintermötet

Detta Nyhetsbrev innehåller underlaget för att ta beslut om nästa års Budget och Verksamhetsberättelse. Övrig info om bl a Motioner till årsmötet.