Hoppa till sidans innehåll

Ren båtbotten 2021


I vår får inte SBS sjösätta båtar med giftfärger över Stockholms stads referensvärden. Du som ännu inte har skickat ditt intyg om ren båtbotten - fyll i och skicka in före den 26 mars. Om du av någon anledning inte kan intyga ber vi dig att kontakta SBS.

SBS har tillsammans med SVI och Fiskarfjärdens båtklubb under åtskilliga år arbetat med att möta Stockholms stads mål om att samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger vid utgången av 2020. Bland annat har klubbarna erbjudit gemensamma saneringar och mätningar.  

I höstas uppmanade SBS båtägare att fylla i och skicka in en försäkran om ren båtbotten. Det saknas fortfarande intyg från ett antal medlemmar.    

Om du vill ha kvar din hamnplats i år – skicka in ditt intyg före den 26 mars 2021. 

Så här gör du: 

  • Fyll i denna blankett (den har även skickats hem till dig med handlingarna till årsmötet) 
  • Fota och maila bilden  till This is a mailto link 

Alternativt kan du lägga intyget i klubbens brevlåda.   

Intygen kontrolleras inför sjösättningen 2021. Den som inte har intygat ren båtbotten förlorar sin hamnplats, och får ingen kallelse till sjösättningen.  

Varför ska jag intyga att min båtbotten är ren? 
Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är att båtbottenfärg som innehåller bekämpningsmedel (biocider) läcker metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. Detta innebär inte bara en påverkan på Mälarens vatten – som är Stockholms dricksvattentäkt – utan även på känslig skärgårdsmiljö samt marken i anslutning till uppläggningsplatser. Att vara båtägare eller ansvarig för en båtklubb innebär därför ett stort ansvar. De vanligaste biociderna i båtbottenfärg är koppar och zink samt det förbjudna ämnet tributyltenn (TBT). Miljö- och hälsoskyddsnämndens målsättning är att samtliga båtar som har hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020.  

Läs mer om  miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. 

Jag vet inte om min båtbotten är ren. Hur gör jag om jag vill mäta båten? 
Du som vill mäta din båtbotten kan på egen hand anlita företaget Happy Boat för mätning https://www.happyboat.seInformera gärna miljöombud miljo@satrabat.se om du har planer på att göra det.  

Jag har blästrat/skrapning min båt, hur vet jag om den verkligen är ren? 
En korrekt genomförd blästring/skrapning innebär att du har avlägsnat all tidigare färg. En genomförd blästring anses tillräckligt för att skicka in intyget.  

Min båt är inte ren, och jag kan inte sanera båten i vår. Vad gör jag då?  
SBS behöver veta status på samtliga båtar (undantaget träbåtar). Därför är det viktigt att du kontaktar SBS. Hör av dig till This is a mailto link.  

Kommer SBS/SVI att arrangera en gemensam blästring under våren? 
Nej, Det skulle i sådana fall förberetts redan i samband med upptagning med pressening under båtarna, placering tillsammans etc.I vår är det endast skrapning som gäller, dock utan LOVA- bidrag.  

Min båt är inte ren, hur gör jag för att sanera den till sjösättningen? 
Det är möjligt att sanera på egen hand genom skrapning, ej slipning. Det är viktigt att se till att borttagandet sker på ett miljö- och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk för att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för den som utför arbetet negativt. Mer information om att ta bort båtbottenfärg står i Transportstyrelsens skrift ”Giftfri båtbotten – så här gör du”, se länken här. 

Kan jag ta in en firma som blästrar åt mig? 
Det är enligt våra miljöregler inte tillåtet för enskilda båtägare att blästra på varvsområdet. Utdrag ur SBS/SVI miljöregler: 
8. Sanering av båtbottenfärger på varvet är tillåten genom skrapning av båtägarens själv eller genom av SVI organiserad blästring. 
9. Slipning för sanering av båtbottenfärg är inte tillåten. 

Vilka är referensvärdena? 

Stockholms stad har bestämt att samtliga båtar som har hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. 

 

Blyhaltig färg får inte förekomma på båtskroven. Miljöförvaltningen har i dagsläget inte tagit ställning till ett referensvärde för zink på båtar vid Mälaren, men betonar att undvika onödig tillförsel av zink till vattenmiljön. För mer information läs SBS miljöpolicy.

Uppdaterad: 21 MAR 2021 19:43 Skribent: Rikard Hård Af Segerstad
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Sätra Båtsällskap - Segling
Sätravarvsvägen 55
12731 Skärholmen

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info