Bastun i klubbhuset

I Klubbhuset finns bastu med tillhörande tre duschar. Bastun lånas kostnadsfritt av medlemmar på de förutbestämda dagarna.

Vi har normalt vissa kvällar för damer och andra för herrar.

På innersta pontonen på A-bryggan finns en badstege under säsong.
 

Säsongen 2023:
Bastun är tyvärr i dåligt skick och därför kan ingen använda den utan överenskommelse med Klubbhusvärdarna som i sin tur behöver tillstånd från SBS styrelse just nu då bastun behöver renoveras för att användas. Av denna anledning kommer vi inte att ha fasta kvällar för dam eller herrbastu utan endast enstaka kvällar efter överenkommelse.

Kontakta värdarna på klubbhus@satrabat.se