Hoppa till sidans innehåll

Är din båt giftfri?

20 OKT 2019 21:09
Den 1 november erbjuder Sätra varvs intresseförening, Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb en samordnad mätning av giftfärger på båtbottnar.
  • Uppdaterad: 20 OKT 2019 21:09

Är din båt giftfri? Erbjudande om mätning av giftfärger på båtbottnar på Sätra varv

Efter 2020 ska båtar som har hemmahamn i Mälaren vara giftfria, det vill säga sanerade från så kallade biocidfärger. Du som är båtägare behöver därför känna till om din båt har målats med giftfärger som är skadliga för miljö och människor. Den 1 november erbjuder Sätra varvs intresseförening, Sätra Båtsällskap och Fiskarfjärdens båtklubb en samordnad mätning av giftfärger på båtbottnar. Kostnaden för mätningen är 500 kronor per båt, och betalas av båtägaren.

När: mätningen genomförs på eftermiddagen fredag 1 november på båtar som tagits upp på Sätra varv. Om du inte kan närvara själv vid mätningen behöver du se till att din båts SVI-nummer är synligt.

Kostnad: under förutsättning att 30 båtar anmäler sig blir kostnaden 500 kronor per båt. Om antalet blir färre får du som anmäler dig ställning till medverkan efter ny prisuppgift. Maxpris är 1000 kr/båt.

Anmälan: senast den 28 oktober via https://simplesignup.se/private_event/157373/42924456d0 Anmälan blir giltig först när du betalat kostnaden. I anmälan ska du ange båttyp, byggår, byggmaterial (plast, trä, aluminium), SVI-nummer samt var på varvet båten har placerats samt ägare om det är fler än du.

Betalning: 500 kr/båt, senast den 28 oktober till Sätra Varvs Intresseförening PG 85 49 51-1.

 

Mer information: miljöansvarig SVI och Fiskarfjärdens båtklubb, Leo Ängeslevä, 073-32 12 099, This is a mailto link. Miljöansvarig Sätra Båtsällskap: Ulrika Nylén, 073 623 48 43, This is a mailto link.

 

Vanliga frågor och svar:

Varför mäta giftfärger?
Gifter har traditionellt tillsatts till bottenfärger för att förhindra påväxt på båten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har som målsättning att samtliga båtar som har hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. Det innebär att Sätra varv, SBS och Fiskarfjärden inte kan sjösätta eller torrlägga båtar med giftfärger efter 2020.

Hur påverkas miljön av giftfärger?
Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är att båtbottenfärg som innehåller bekämpningsmedel (biocider) läcker metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. Detta innebär inte bara en påverkan på Mälarens vatten – som är Stockholms dricksvattentäkt – utan även på känslig skärgårdsmiljö samt marken i anslutning till uppläggningsplatser.

Hur går mätningen till?
Mätningen genomförs av företaget Happy Boat som med hjälp av XRF-metoden (röntgenflourescensteknik) mäter mängden farliga metaller på båtskrov. Svaret anges som mängden metaller (koppar, zink och tenn) per kvadratcentimeter. Alla färglager på båten mäts, alltså även gamla färglager som kan innehålla farliga tennföreningar som TBT. Metoden ger en indikation på om båten har målats med giftfärger, och är den metod som Stockholms stads miljöförvaltning använder. Läs mer om metoden: http://www.happyboat.se/

När får jag svar?
Mätningen tar endast ca 5 minuter per båt. Du kan direkt få ett preliminärt svar på hur det ser ut på båten. Efter mätningen tillkommer analys av mätdata i datorn för att säkerställa tillförlitligheten av mätdata. Efter mätningen får du en rapport med ett mätprotokoll med samtliga mätdata och även medelvärden för de olika metallerna.

Vilka värden gäller i Mälaren?
Läs mer om Stockholms stads tips och råd om båtbottenfärger. https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/. Se även https://satravarv.se/miljopolicy.

Skribent: Rikard Hård Af Segerstad
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Sätra Båtsällskap - Segling
Sätravarvsvägen 55
12731 Skärholmen

Kontakt:
Tel: 08889371
E-post: This is a mailto link

Se all info